Töötukassa töötoad (15.11.2017)

Täna toimus meil 8.-9. klassile töötukassa poolt korraldatud töötoad, kus sai ennast analüüsida ja mõelda välja oma firma ja paika panna, kes mis rolli firmas täidab. Töötukassa poolt räägiti veel praegusest Läänemaa tööturu seisust ja milliseid töötajaid ettevõtted üldse otsivad.