Piirkondlik loodusteaduste olümpiaad (11.11.2017)

11. novembril toimus Oru koolis  piirkondlik loodusteaduste olümpiaad. Maakonna koolides osalesid Oru, Taebla ja Lihula.

Õpilased võistlesid ühes arvestusklassis ning maksimaalselt oli võimalik saada 139 punkti.

 Parimad olid:

I –  Karolina Lillemets, Taebla kooli 9. Klass, 82,75 punkti, juhendajad Jaanus Mägi ja Pille Alekand

II –  Silver Nikkel, Lihula gümnaasiumi 7. Klass, 71,5 p, juhendaja Peeter Hermik

III –  Samuel Kastepõld, Lihula gümnaasiumi 7. Klass, 67,25 p, juhendaja Peeter Hermik

Töö viisid läbi õpetajad Margit Kiivit, Kristina Taits ja Peeter Hermik. Aitäh teile!

Tööd parandas vabariiklik komisjon.

Palju õnne õpilastele ja nende õpetajatele!

Olümpiaadi läbi viimist toetas Läänemaa Omavalitsuste Liit.