Tunnijaotusplaan

TUNNIJAOTUSPLAAN 2016/2017

ÕPPEAINE 1.
2.
3.
4.
5.
6.
K 7.
8.
9. K 12. K
EESTI KEEL 7 7 6 20 6 4 3 13 3 3 2 8 2 2
KIRJANDUS 0 2 2 4 2 2 2 6 3 3
MATEMAATIKA 4 5 5 14 5 5 5 15 5 4 5 14 5/3 5/3
INGLISE KEEL 3a 3 3a 3a 3a 9 3a 3a 3a 9 4a 4
SAKSA KEEL 0 0 3c 3
VENE KEEL 0 4b 4 3b 3b 3b 9 3b 3
LOODUSÕPETUS 1 2 2 5 2 2 3 7 2 2 0
GEOGRAAFIA 0 0 1/2 2 2 5/6 0
BIOLOOGIA 0 0 2/1 2 2 6/5 2 2
KEEMIA 0 0 2 2 4 0
FÜÜSIKA 0 0 2 2 4 2 2
AJALUGU 0 2/1 2 4/3 2 2 2 6 3 3
ÜHISKONNAÕPETUS 0 1 1 2 2 2 2
INIMESEÕPETUS 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
MUUSIKA 2 2 2 6 2 1/2 1 4/5 1 1 1 3 1 1
KUNST 2 1 2/1 5/4 2 2 1 5 1 1 1 3 0
TÖÖÕPETUS 2 2 1/2 5/6 0 0 0
KÄSITÖÖ JA KODUNDUS
TEHNOLOOGIAÕP.
0 2 2 2 6 2 2 1 5 0
KEHALINE KASV 2 3 3 8 3 3 2 8 2 2 2 6 2 2
ARVUTIÕPETUS 0 1 1 0 0
MAJANDUSÕPETUS 0 0 0 2 2
TANTSUÕPETUS 0 0 0 1 1
KOKKU 20 23 25 25 28 30 30 32 32 36