Söökla korrapidaja

SÖÖKLA KORRAPIDAJA ÜLESANDED
1. Söökla korrapidaja tuleb sööklasse laudu katma:
I vahetus kell 10:15
II vahetus 11:15

2. Laudade katmist sööklas juhendab kokk või koka abi. Korrapidajad katavad järjest kõik lauad.

3. Korrapidaja vastutab oma klassi laudade puhtuse eest.
Korrapidaja jälib, et kõik õpilased viivad ära oma nõud.
Korrapidaja viib ära üldakasutatavad nõud: supikausi, kartulikausi, salatikausi jne olenevalt menüüst.

4. Korrapidaja ei lahku peale söömist sööklast vahetunnile, vaid asub kohe koristama.

5. II vahetuse korrapidaja pühib vajadusel I vahetuse lauad, kuid ei pühi II vahetuse laudu.

6. II vahetuse korrapidaja peab minema viiendasse tundi, kui kell heliseb.
Selleks ajaks peavad olema lauad koristatud.

7. Päeva üldkorrapidaja 11. klassist vastutab, et kõikide klasside korrapidajad täidavad oma ülesandeid.

Seega 11. klassi korrapidaja peab olema söögivahetunnil sööklas.

KORRAPIDAMISE EEST SÖÖKLAS VASTUTAB VASTAVA KLASSI KLASSIJUHTAJA!