Huviringide graafik

Koolis toimuvad huviringid:

Muusika – õp. Kaja Avila – 1.-3.kl ühendmudilaskoor, valikmudilaskoor, õpilaskoor, solistid, duetid, ansamblid, pillimäng
Rahvatants – õp. Malle Niit
Peo-ja Linetants – õp. Helve Kruusement
Sõnakunst – õp. Reet Tomingas – 2.kl
Näitering – õp. Juhan Lehepuu
Loodusring – õp. Mare Urbas – 1.-12.kl projektiõpe
Rahvastepall – õp. Malle Niit – Algklassid ja põhikool
Spordiring(pallimängud) – õp. Enn Kerge
Üldfüüsiline, kehakool  – õp. Toivo Jõgilaine – algklassid
Liiklus – Kiur Klippberg – 4.-5. kl
Ujumine – Haapsalu Veekeskus – 2. kl.

 

Ringide töö Taebla Gümnaasiumis õppeaastal 2016/2017

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
14:00-15:30 Lastekoor Kaja Avila 13:10-14:40 Rahvatants 3.-4. kl. Malle Niit 13:10-13:55 Robootika 3. kl. ja 4.-5. kl. Martin Tereping 12:15-13:00 Mudilaskoor.
Kaja Avila
12:15-13:00 Robootika 1.-2. kl. Jaanus Mägi
14:00-14:40 Rahvatants 1.-2. kl. Malle Niit 14:00-15:30 Rahvatants 5.-6. kl. Malle Niit 13:10-14:40 Valikmudilaskoor. Kaja Avila
12:15-13:00 Peotants 1. kl Helve Kruusement
13:10-13:55 Peotants 2. kl Helve Kruusement 14:00-15:00 Korvpall 1.-3. kl. Jaanus Levkoi Näitering, libisev graafik. Juhan Lehepuu
14:00-14:40 Peotants 3. kl Helve Kruusement 15:00-16:00 Korvpall 4.-6. kl Jaanus Levkoi
12:00 Kantritants 6. kl Helve Kruusement 13:45-14:40 Showtants 1.-3. kl. Mari-Liis Lootus
15:30 Peotants 12. kl Helve Kruusement  14:00-15:30 Käsitööring. Aili Kaur 14:50-15:30 Showtants 4.-6. kl. Mari-Liis Lootus
14:50-16:00 Spordiring. Enn Kerge 14:00- 15:30
Spordiring.  Enn Kerge
14:50-bussini Spordiring. Enn Kerge 13:10-14:40 Rahvastepall 1.-3. kl. Malle Niit

 

 

MTÜ Taebla Valla Spordiklubi

T 17:00-18:30 jalgpall noortele T (Ulrika Tülp)

N 19:00-20:30 jalgpall noortele P (Ulrika Tülp)

Vaba arvuti kasutus   Andrus  Lillemaa

Vastavalt lahtioleku aegadele ja ürituste plaanidele osavõtt kohalike ANK-ide  tegevustest Taeblas, Lääne-Nigulas ja Paliveres.

Vastavalt tegevuskavadele osavõtt noorteühenduste tegevustest.

Vastavalt eriplaanidele osavõtt treeningutest kohalikes spordisaalides Taeblas, Orul ja Paliveres.

Vastavalt eriplaanidele osalemisvõimalused huvikoolide- ja ringide töös Haapsalus ja kohalikes kultuurimajades.

Osalemine õpilasaktiivi töös (klassivanemad ja ÕOV esindus).
Ester Rodima
huvijuht