Töötajad

37xopetajad

Arvi Ahi koristaja
Leelo Alasi õpetaja geograafia
inimeseõp
leelo.alasi[ät]taebla.edu.ee
Pille Alekand õpetaja keemia pille.alekand[ät]taebla.edu.ee
Kaja Avila õpetaja
klassijuhataja
ringijuht
muusika kaja.avila[ät]taebla.edu.ee
Ave Bachman sotsiaalpedagoog ave.bachman[ät]taebla.edu.ee
Anneli Jaaku klassijuhataja
huvijuht
anneli.jaaku[ät]taebla.edu.ee
Katrin Jaaniste kokk
Knud Jessen õpetaja inglise keel knud[ät]taebla.edu.ee
Toivo Jõgilaine õpetaja
klassijuhataja
kehaline kasvatus toivo.jogilaine[ät]taebla.edu.ee
Kaja Kaabel õpetaja
klassijuhataja
inglise keel kaja.kaabel[ät]taebla.edu.ee
Reet Kasemets õpetaja
klassijuhataja
matemaatika reet.kasemets[ät]taebla.edu.ee
Aili Kaur õpetaja tehnoloogiaõp aili.kaur[ät]taebla.edu.ee
Marika Kerge õpetaja matemaatika
loodusõpetus
marika.kerge[ät]taebla.edu.ee
Enn Kerge õpetaja
ringijuht
kehaline
kasvatus
enn.kerge[ät]taebla.edu.ee
Helve Kruusement õpetaja
ringijuht
tantsuõpetus helve.kruusement[ät]taebla.edu.ee
Elsa Käsk koristaja
Juhan Lehepuu õppealajuhataja
õpetaja
ringijuht
vene keel
majandusõp
juhan.lehepuu[ät]taebla.edu.ee
Andrus Lillemaa infotehnoloog andrus.lillemaa[ät]taebla.edu.ee
Kaja Loorens õpetaja bioloogia
Anneli Lõuna õpetaja ajalugu
ühiskonnaõp
anneli.louna[ät]taebla.edu.ee
Maire Ment abikokk
Jaanus Mägi direktor
õpetaja
füüsika jaanus.magi[ät]taebla.edu.ee
Tiina Mägi õpetaja
klassijuhataja
eesti keel
kirjandus
tiina.magi[ät]taebla.edu.ee
Malle Niit õpetaja
ringijuht
klassijuhataja
pikapäevarühma kasvataja
algõpetus
ajalugu
malle.niit[ät]taebla.edu.ee
Maarja Pajula õpetaja loodusõpetus pajulamaarja[ät]gmail.com
Aime Porri logopeed aime.porri[ät]mail.ee
Siim Prank õpetaja kunst
tehnoloogiaõp
siim.prnak[ät]taebla.edu.ee
Tiina Prank õpetaja eesti keel
kirjandus
tiina.prank[ät]taebla.edu.ee
Ester Rodima huvijuht  ester.rodima[ät]taebla.edu.ee
Ann Ronk pikapäevarühma kasvataja
Virve Salmu koristaja
Inna Särel õpetaja bioloogia
Merle Tamm õpetaja
klassijuhataja
pikapäevarühma kasvataja
algõpetus
õpiabi
merle.tamm[ät]taebla.edu.ee
Silvia Tellei koristaja
garderoobihoidja
Kristel Tereping e-kooli ja kodulehe administraator kristel[ät]taebla.edu.ee
Martin Tereping õpetaja
ringijuht
arvutiõpetus martin[ät]taebla.edu.ee
Reet Tomingas õpetaja
klassijuhataja
pikapäeva kasvataja
algõpetus reet.tomingas[ät]taebla.edu.ee
Mare Urbas raamatukoguhoidja
ringijuht
mare.urbas[ät]taebla.edu.ee
Ruth Valdenberg õpetaja saksa keel
inglise keel
ruth.valdenberg[ät]taebla.edu.ee
Riina Veske õpetaja
klassijuhataja
sekretär
vene keel
õpiabi
riina.veske[ät]taebla.edu.ee